Przejdź do treści

Akcja charytatywna, mająca na celu zaangażowanie społeczności lokalnej – głównie młodzieży, w chęć niesienia bezinteresownej pomocy osobom chorym i cierpiącym. Akcja oparta jest na współpracy z lokalnymi szkołami i parafiami.
Akcja ma trzy wymiary:
– edukacja społeczeństwa o opiece paliatywnej
– zachęcenie do wolontariatu hospicyjnego
– zbiórka funduszy na rzecz bezpłatnej opieki hospicyjnej