Przejdź do treści

Wolontariat hospicyjny.

Wolontariat

(łac. voluntarius – dobrowolny) dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Wolontariusz

to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. 

 Wolontariat hospicyjny działający przy Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Koninie działa na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Podaruj swój czas innym - zostań wolontariuszem hospicyjnym!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
Krzysztof Zieliński
Koordynator wolontariatu
tel. +48 501 777 056
dyżur w Hospicjum
wtorki 10-18