Przejdź do treści

Zgłoś chorego.

Jak zgłosić pacjenta do hospicjum stacjonarnego:

Rodzina lub osoba sprawująca opiekę za zgodą pacjenta składa do biura Hospicjum

 1. wypełniony wniosek
 2. skierowanie od lekarza rodzinnego bądź lekarza specjalisty.

 

W dniu przyjęcia wymagane są :

 •  dowód osobisty
 • dokument świadczący o ubezpieczeniu pacjenta
 • dokumentacja medyczna z dotychczasowego leczenia / aktualnie przyjmowane leki

 

Opieka w Hospicjum Stacjonarnym jest nieodpłatna (w ramach kontraktu z NFZ).

Pacjentów przyjmujemy w dniu zgłoszenia lub w dniu następnym. W przypadku kolejki zgodnie z listą oczekujących.

Wniosek do hospicjum

Podstawą skierowania pacjenta do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego jest:

 1. wniosek (zaświadczenie) lekarza rodzinnego lub wniosek (zaświadczenie) lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego po zakończonym leczeniu w warunkach szpitalnych,
 2. wywiad pielęgniarki środowiskowej / rodzinnej wraz z oceną wg zmodyfikowanej skali Barthel.

Wniosek do ZPO

Karta oceny

Jak zgłosić pacjenta do Hospicjum Domowego, Hospicjum Domowego dla Dzieci oraz do Poradni Paliatywnej

Rejestracja odbywa się na miejscu, osobiście przez pacjenta, rodzinę pacjenta lub opiekuna sprawującego opiekę nad pacjentem.
Do rejestracji niezbędne są:

 • skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza specjalisty
 • dowód osobisty
 • dokument świadczący o ubezpieczeniu pacjenta
 • dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia
 • informacja na temat aktualnie przyjmowanych leków
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
od poniedziałku do piątku 
od godz. 7:00 do 14:30
tel. 63 241 00 12